Caroline Deutman geeft cabaret workshops aan groepen.

Samen liedjes schrijven, zingen, muziek maken, korte sketches spelen. De groep werkt samen aan een korte voorstelling. Het doel is echter plezier beleven en op een leuke manier met elkaar te communiceren.

Caroline Deutman heeft de creativiteit om alle individuele kwaliteiten binnen een groep naar boven te halen. Met haar jarenlange ervaring weet zij een groep optimaal te laten samenwerken in de ruimste zin van het woord.

Gelegenheden voor het geven van een cabaret workshop zijn bijvoorbeeld: een jubileum, afscheid van een directeur, een intermezzo bij een trainingsdag, etc.